СТУДЕНТУ
Web-designer

  • Новости
  • О кафедре
  • Абитуриенту
  • Студенту
  • Аспирантура
  • Преподаватели
  • Публикации
  • Методическая     работа
  • Научные     разработки
  • Конференции
  • Файловый     архив
  • Фотогаллерея
  • Контакты
  • Реклама
  • Форум

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові розділи фізики

 

Семестри: 3-4.

    Навчальна дисципліна "Додаткові розділи фізики" присвячена вивченню суті фізичних явищ та принципів, що використовуються при створенні приладів та систем орієнтації, навігації і керування, та закладає основи для вивчення таких дисциплін, як «Прилади і системи орієнтації та навігації», «Теорія і розрахунок приладів і систем», «Навігаційні системи». Матеріал курсу базується на знаннях, отриманих за вивчення дисциплін «Фізика», «Вища математика», «Теоретична механіка».
    Мета дисципліни - вивчення фізичних принципів побудови приладів, що дають змогу проводити вимірювання основних навігаційних параметрів рухомих об'єктів різних типів.

Навчальна програма дисципліни (.pdf).

Робоча навчальна програма кредитного модуля "Додаткові розділи фізики-1" (.pdf).

Робоча навчальна програма кредитного модуля "Додаткові розділи фізики-2" (.pdf).

Фізичні основи орієнтації і навігації. Лабораторний практикум (.pdf).

 

 

 

   
 
 
Кафедра приборов и сиcтем ориентации и навигации Українська Русский English