СТУДЕНТУ
Web-designer

  • Новости
  • О кафедре
  • Абитуриенту
  • Студенту
  • Аспирантура
  • Преподаватели
  • Публикации
  • Методическая     работа
  • Научные     разработки
  • Конференции
  • Файловый     архив
  • Фотогаллерея
  • Контакты
  • Реклама
  • Форум

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційні комп'ютерні системи

 

Семестри: 9-10.

    Учбова дисципліна "Інформаційні комп'ютерні системи" базується на застосуванні комп'ютерних систем(КС) для автоматизованої або автоматичної обробки інформації, яка на виході КС може бути представлена у різноманітній формі, наприклад у вигляді цифрових та аналогових сигналів, графіків, текстів, зображень або WEB-ресурсів. Засоби та технології ІКС, які забезпечують можливість обробки інформації у зазначеній вище формі, становлять основний зміст даного курсу. Дисципліна "Інформаційні комп'ютерні системи" входить до циклу загальних професійно орієнтованих дисциплін і викладається в 9 та 10 семестрах.
    У 9-му семестрі дисципліна дає загальне уявлення про можливості створення електронних WEB-ресурсів, за допомогою мови гіпертекстової розмітки HTML, каскадних таблиць стилів CSS та систем управління CMS. Дисципліна дає поштовх до подальшого вивчення цих та інших засобів WEB-програмування, а також спонукає до більш глибокого використання можливостей мережі Internet. У 10 семестрі, дисципліна спонукає до вивчення систем графічного моделювання для побудови складних моделей фізичних об'єктів та приладів.
    Мета дисципліни - вивчення методів WEB-програмування, та освоєння системи керування контентом сайтів CMS Joomla!, освоєння мережевих технологій та баз даних, що у подальшому сприяє можливості створення складних мережевих проектів. Освоєння системи графічного програмування LABView, методів побудови віртуальних приладів та проведення досліджень із їхньою допомогою.

Навчальна програма дисципліни (.pdf).

 

 

 

   
 
 
Кафедра приборов и сиcтем ориентации и навигации Українська Русский English