СТУДЕНТУ
Web-designer

  • Новости
  • О кафедре
  • Абитуриенту
  • Студенту
  • Аспирантура
  • Преподаватели
  • Публикации
  • Методическая     работа
  • Научные     разработки
  • Конференции
  • Файловый     архив
  • Фотогаллерея
  • Контакты
  • Реклама
  • Форум

 

 

 

 

 

 

 

 

Засоби та технології сучасної електроніки

 

Семестр: 7.

    Навчальна дисципліна "Засоби та технології сучасної електроніки" є однією з дисциплін для підготовки бакалаврів спеціальності 6.051003 "Прилади і системи орієнтації та навігації", вивчення дисципліни базується на знаннях та вміннях, набутих студентом при вивченні дисциплін "Теоретичні основи електротехніки" та "Електроніка" з метою використання сучасної електронної елементної бази, зок¬рема, в системах орієнтації і навігації. Набуті при вивченні дисципліни знання використовуються у курсовому та дипломному проектуванні, а також у майбутній професійній діяльності.
    Мета дисципліни - навчити майбутніх спеціалістів основам проектування цифрових пристроїв та систем, дати загальну картину сучасного стану розвитку аналогової та цифрової електроніки.

Навчальна програма дисципліни (.pdf).

Робоча навчальна програма кредитного модуля "Засоби та технології сучасної електроніки" (.pdf).

 

 

 

   
 
 
Кафедра приборов и сиcтем ориентации и навигации Українська Русский English