Преподаватели
Web-designer

  • Новости
  • О кафедре
  • Абитуриенту
  • Студенту
  • Аспирантура
  • Преподаватели
  • Публикации
  • Методическая     работа
  • Научные     разработки
  • Конференции
  • Файловый     архив
  • Фотогаллерея
  • Контакты
  • Реклама
  • Форум

 

 

 

 

 

 

 
 

к.т.н., доцент Бондар П.М.

Бондар Павло Михайлович.

кандидат технічних наук, доцент.

Закінчив Київський політехнічний інститут, кафедра гіроскопічних приладів і пристроїв в 1965 році. Працює на кафедрі з 1966 року. Загальна кількість праць - 93, у тому числі:

 • Наукові публікації - 43
 • Методичні публікації - 32
 • Підручники й навчальні посібники із грифом Міністерства освіти і науки України – 2
 • Підручники й навчальні посібники із грифом НТУУ «КПІ» - 7
 • Патенти - 9

Викладає дисципліни: Введення в спеціальність;
                                                Вимірювальні перетворювачі, прилади й системи;
                                                Системи орієнтації й стабілізації;
                                                Проектування приладів систем орієнтації;
                                                Додаткові розділи дисциплін професійної орієнтації.

Напрямки наукової діяльності:

 • Дослідження систем визначення азимутів орієнтирних напрямків та інтегрованих систем визначення курсу спеціального призначення.
 • Дослідження коріолісових мікромеханічних та хвильових гіроскопів, оптимізація структури й параметрів окремих елементів

Контактна інформація:  тел. (044) 458-14-77,
                                                          Веб-сайт:  http://sites.google.com/site/bondarpm/,
                                                      E-mail: pbon43@mail.ru, bondar.p.m@gmail.com.

 

 

 

Основні праці:

 1. Г.Ф. Бублик, П.М. Бондарь, С.Ф. Петренко, В.В. Цисарж. Тенденції розвитку інерціальних систем орієнтації, навігації та керування рухом. Частина 1. Інерціальні системи орієнтації та навігації. Вісті НТУУ (КПІ), №2(  ). 2000.
 2. Бондарь П.М., Бакалор Т.О. Об адекватности модели кориолисова вибрационного гироскопа. Вісник НТУУ "КПІ. Приладобудування. -2007. Вип. 33.-С. 5-9.
 3. Бондарь П.М., Бакалор Т.О. Определение рабочей частоты колебаний кориолисова вибрационного гироскопа. Вісник Черкаського Державного Технологічного Університету. -2005.Вип.-3.-С. 82 - 84.
 4. Бондарь П.М., Бакалор Т.О. Исследование низкочастотного спектра резонаторов кориолисова вибрационного гироскопа. VI Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки», збірка доповідей, ч. 1. - К. 2007.-С. 110-114.
 5. Zinаida Gankevych, Sergey Kucher, Pavel Bondar. Compensative control chart of angular velocity sensor on basis of wave solid-state gyroscope/ XXIV Symosium Vibrations in Physical Sistems, Poznan-Bedlevo, Мay 12-15, 2010.- p.111-116.
 6. Бондар П.М., Степанковський Ю.В. Фізичні основи орієнтації і навігації. чII, III. Навчальний посібник._ Кіровоград: ПОЛІМЕД-сервіс, 2009, 204 с.
 7. Бондар П.М., Аврутов В.В., Мелешко В.В. Мікро акселерометри та їх випробування. Навчальний посібник- К.: Корнійчук, 2008 – 68 с.
 8. Бондар П.М., Степанковський Ю.В. Фізичні основи орієнтації і навігації. Практикум. 2011, 68 с.

 

 

 

   
 
 
Кафедра приборов и сиcтем ориентации и навигации