Викладачі
Web-designer

  • Новости
  • О кафедре
  • Абитуриенту
  • Студенту
  • Аспирантура
  • Преподаватели
  • Публикации
  • Методическая     работа
  • Научные     разработки
  • Конференции
  • Файловый     архив
  • Фотогаллерея
  • Контакты
  • Реклама
  • Форум

 

 

 

 

 

 

 
 

к.т.н., доцент Степанковский Ю.В.

Степанковський Юрій Володимирович.

кандидат технічних наук, доцент.

Випускник кафедри 1971 р. Співробітник кафедри з 1971 г. Оприлюднив 36 праць, в т.ч.:

 • Наукових праць - 13
 • Методичних праць - 19
 • Патентів та авторських свідоцтв - 5

Викладає дисципліни: Додаткові розділи фізики;
                                               Перетворюючі пристрої.
                                               Динаміка та керування рухомими об'єктами.

Напрямки наукової роботи: Системи орієнтації штучних супутників Землі.

Контактна інформація:  тел. (044) 454-95-41,
                                                     E-mail: stepankovskiy@voliacable.com.

 

 

 

Основні праці:

 1. Физические основы ориентации и навигации. Ч. 1. Физические поля Земли - Київ, "Корнійчук", 2002.
 2. Преобразующие устройства приборов. Т.1. Электродвигатели (Силовые микромашины). - Київ, "Корнійчук", 2002.
 3. Фізичні основи орієнтації і навігації. Ч. 2,3. - Полімед-Сервіс, 2009
 4. Спосіб орієнтації штучного супутника Землі. Патент на винахід №93340 від 25.01.11 р.
 5. Устранение магнитной девиации магнитометрических датчиков, вызванной ферромагнитными массами спутника. - Вісник інженерної академії України, 2009. Вип. 3-4.
 6. Импульсное управление исполнительными органами магнитной системы ориентации. - Вісник інженерної академії України, 2011. Вип. 1-2.
 7. Фізичні основи орієнтації і навігації. Лабораторний практикум. Електронне навчальне видання НМУ №Е10/11-385.
 8. Дослідження динаміки літака. Лабораторний практикум. Електронне навчальне видання НМУ

 

 

 

   
 
 
Кафедра приборов и сиcтем ориентации и навигации