Дипломні роботи, проекти та магістерські дисертації

Випуск 2017 року
Магістри
1. Грандюк Андрій Іванович Тема: Кіберпротез руки
2. Ільчук Степан Васильович Тема: Алгоритм безплатформної інерціальної системи орієнтації на основі рівняння Пуассона
3. Колесников Дмитро Миколайович Тема: Гіромагнітний компас з пропорційно-інтегральною диференціальною корекцією
4. Паздрій Ольга Ярославівна Тема: Вдосконалення вібраційної діагностики складних просторових об’єктів
5. Попов Олексій Сергійович Тема: Астрокоректор навігаційної системи рухомого об’єкту
Випуск 2015 року
Бакалаври
1. Борисенко Богдан Григорович Тема: Курсогоризонт
2. Вовк Олексій Сергійович Тема: Синтез цифрових фільтрів в GUI FDA Tool
3. Грандюк Андрій Іванович Тема: Кіберрука
4. Ільчук Степан Васильович Тема: Магнітний компас
5. Колесников Дмитро Миколайович Тема: Демпфіруючий пристрій КЛА
6. Кононіхін Володимир Юрійович Тема: Гіроскопічний прилад курсу
7. Паздрій Ольга Ярославівна Тема: Фрактальний аналіз вібраційних сигналів
8. Попов Олексій Сергійович Тема: Спектральний аналіз сигналів вібрації
9. Цяпкало Ярослав Олександрович Тема: Гіровертикаль з інтегрально-позиційною корекцією
10. Яковенко Максим Богданович Тема: Датчик кутової швидкості
Магістри
1. Гуриненко Станіслав Олегович Тема: Корекція безплатформної інерціальної навігаційної системи
2. Кузнецов Олександр Віталійович Тема: Система орієнтації на MEMS-датчиках
3. Павленко Денис Олександрович Тема: Мікромеханічний гіроскоп L-L типу в умовах зовнішніх збурень
4. Рупіч Сергій Сергійович Тема: Керуючий модуль та класифікатор стану системи моніторингу
5. Аксьоненко Петро Миколайович Тема: V-тестування алгоритмів БІСО
6. Ковальчук Юрій Володимирович Тема: Мікромеханічний гіроскоп дискового типу
7. Нелепов Віталій Андрійович Тема: Нові методи усунення магнітних девіацій
8. Свердлов Роман Юрійович Тема: Діагностичний сервер для системи моніторингу стану інженерних споруд
Спеціалісти
1. Анотації до дипломних проектів ОКР "спеціаліст" 2015 р.