ДИСЦИПЛІНИ,
що викладаються кафедрою ПСОН

Найменування дисципліни

Викладачі

  Введення в спеціальність доц. Бондар П.М.
  Інформатика ст.в. Сопілка Ю.В.
  Теоретична механіка доц. Аврутов В.В.
  Комп'ютерні технології в проектуванні приладів ас. Лакоза С.Л.
  Математичне моделювання на ЕОМ доц. Лазарєв Ю.Ф.
  Додаткові розділи фізики доц. Степанковський Ю.В.
  Прикладна механіка. Опір матеріалів доц. Мироненко П.С.
  Прикладна механіка. Теорія машин і механізмів доц. Мироненко П.С.
  Математичні моделі фізичних процесів проф. Бурау Н.І.
  Теорія автоматичного керування проф. Бурау Н.І.
  Конструювання приладів доц. Мироненко П.С.
  Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації доц. Лазарєв Ю.Ф.
  Оптимальні та цифрові системи керування ст.в. Мураховський С.А.
  Електричні мікромашини доц. Степанковський Ю.В.
  Основи теорії вимірювальних приладів ас. Лакоза С.Л.
  Мікропроцесори в засобах вимірювання ас. Павловський О.М.
  Вимірювальні перетворювачі, прилади та системи доц. Бондар П.М.
  Методи обробки інформації ст. в. Сопілка Ю.В.
  Засоби та технології сучасної електроніки ас. Павловський О.М.
  Проектування вимірювальних приладів доц. Мироненко П.С.
  Системи CAE/CAD ас. Лакоза С.Л.
  Системи орієнтації та стабілізації доц. Бондар П.М.
  Динаміка та керування рухомими об'єктами доц. Степанковський Ю.В.
  Теорія і розрахунок приладів і систем доц. Мелешко В.В.
  Випробування та контроль приладів і систем доц. Аврутов В.В.
  Інформаційні комп'ютерні системи ас. Павловський О.М.
  Навігаційні системи доц. Мелешко В.В.
  Новітні прилади і системи доц. Нестеренко О.І.
  Проектування приладів і систем доц. Бондар П.М.
  Діагностика і надійність приладів і систем доц. Аврутов В.В.
  Основи наукових досліджень проф. Бурау Н.І.
  Чинники успішного працевлаштування за фахом доц. Мироненко П.С.
  Спеціальні розділи фахових дисциплін:
      Основи вібраційної діагностики
      Поверхневі акустичні хвилі
      Хвильові твердотільні гіроскопи
      Мікромеханічні прилади
      Безплатформові інерціальні навігаційні системи
      Системи орієнтації штучних супутників Землі
 
проф. Бурау Н.І.
доц. Бондар П.М.
доц. Лазарєв Ю.Ф.
доц. Степанковський Ю.В.