ДИСЦИПЛІНИ,
що викладаються кафедрою ПСОН

Найменування дисципліни

Викладачі

  Введення в спеціальність (Вступ до фаху) проф. Бурау Н.І.
  Програмування доц. Павловський О.М.
  Теоретична механіка доц. Аврутов В.В.
  Комп'ютерні технології доц. Лакоза С.Л.
  Комп'ютерене моделювання процесів і систем доц. Півторак Д.О.
  Додаткові розділи фізики ст. вик. Мураховський С.А.
  Прикладна механіка. Опір матеріалів доц. Мироненко П.С.
  Прикладна механіка. Теорія машин і механізмів доц. Мироненко П.С.
  Математичні моделі фізичних процесів проф. Бурау Н.І.
  Теорія автоматичного керування проф. Бурау Н.І.
  Конструювання приладів доц. Мироненко П.С.
  Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації доц. Аврутов В.В.
  Оптимальні та цифрові системи керування ст.в. Мураховський С.А.
  Електричні мікромашини доц. Степанковський Ю.В.
  Основи теорії вимірювальних приладів доц. Лакоза С.Л.
  Мікропроцесорна техніка доц. Павловський О.М.
  Гіроскопічні і навігаційні прилади доц. Нестеренко О.І.
  Методи обробки інформації доц. Цибульник С.О.
  Засоби та технології сучасної електроніки доц. Павловський О.М.
  Проектування вимірювальних приладів доц. Мироненко П.С.
  Системи CAE/CAD доц. Лакоза С.Л.
  Системи орієнтації та стабілізації доц. Мелешко В.В.
  Динаміка та керування рухомими об'єктами ст. вик. Мураховський С.А.
  Теорія і розрахунок приладів і систем доц. Мелешко В.В.
  Випробування та контроль приладів і систем доц. Аврутов В.В.
  Інформаційні та інтелектуальні системи ас. Сапегін О.М.
  Навігаційні системи доц. Мелешко В.В.
  Новітні прилади і системи доц. Нестеренко О.І.
  Проектування приладів і систем доц. Лакоза С.Л.
  Діагностика і надійність приладів і систем доц. Аврутов В.В.
  Основи наукових досліджень проф. Бурау Н.І.
  Чинники успішного працевлаштування за фахом доц. Півторак Д.О.
  Спеціальні розділи фахових дисциплін:
      Основи вібраційної діагностики
      Поверхневі акустичні хвилі
      Хвильові твердотільні гіроскопи
      Мікромеханічні прилади
      Безплатформові інерціальні навігаційні системи
      Системи орієнтації штучних супутників Землі
 
проф. Бурау Н.І.
доц. Бондар П.М.
доц. Лазарєв Ю.Ф.
доц. Степанковський Ю.В.
  Розробка стартап проєктів (частина дипломного проектування магістрів) доц. Бояринова К.О.