ОДИНЦОВ Анатолій Олексійович (1926 - 2000 ) – доктор технічних наук, професор.
Заслужений працівник народної освіти України (1991).
Заслужений професор НТУУ «КПІ» (1998)

Народився 6 листопада 1926 р. в с. Михаліха, Бежецького району, Калінінської області (Росія). Трудову діяльність почав під час Великої Вітчизняної війни. З 1943 по 1946 р. навчався в Рибінському авіаційному технікумі, одночасно працюючі на військовому підприємстві, за що одержав свою першу Державну нагороду – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Після закінчення технікуму поступив в Ленінградський електротехнічний інститут, який закінчив в 1951 році. З 1951 по 1962 рік працював на посадах наукового співробітника, асистента, доцента кафедри приладів гіроскопічної стабілізації того ж інституту. В 1954 р. захистив кандидатську дисертацію.

В 1962 році А.О. Одинцов був запрошений в Київський політехнічний інститут на посаду завідувача кафедри гіроскопічних приладів і пристроїв (нині ПСОН), яку очолював з 1963 по 1971 рік та з 1973 по 1988 рік.

При безпосередній участі та під його керівництвом здійснено розробки навчальних планів, програм, дисциплін, створено навчально-лабораторну базу спеціальності. Вже в 1965 році викладачі кафедри підготували перші конспекти лекцій та методичні посібники з базових дисциплін.

А.О. Одинцов є засновником та керівником наукової школи з підвищення точності приладів і систем орієнтації. Під його керівництвом розпочалась інтенсивна науково-дослідницька робота: зокрема, чимало науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт виконано на замовлення НПО «Славутич», заводу Автоматики та заводу «Арсенал». Організовано навчання в аспірантурі.

Підготував 22 кандидатів наук, серед яких більшість викладачів кафедри, керівники учбових підрозділів, науковці та державні діячі України.

Анатолій Олексійович є автором понад 300 друкованих праць і винаходів, у тому числі підручників «Теорія гіроскопів та гіроскопічних приладів» (1977), «Теорія і розрахунок гіроскопічних приладів» (1985) та десяти навчальних посібників, серед яких « Динамічно настроювані гіроскопи», « Комплексовані безплатформові системи орієнтації » , « Компенсационные гиротахометры » , « Гіроскопічні прилади та системи орієнтації космічних апаратів » , « Расчет гироскопических тахометров, тахоакселерометров, демпфирующих гироскопов » , « Гироскопические интеграторы линейных ускорений » , « Гиромагнитные и гироиндукционные приборы курса » , « Проектирование электроэлементов гироскопических устройств » , « Гироскопические приборы часть 1 » , « Гироскопические приборы часть 2 » , « Методические указания по проектированию гироскопических интеграторов линейных ускорений ».

За сумлінну працю нагороджений сьома медалями.