Кафедра КІОНС запрошує до вступу в аспірантуру на здобуття рівня доктора філософії (PhD)

Основні положення вступу до аспірантури викладені на сайті відділу аспірантури та докторантури "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Освітня програма рівня доктора філософії (PhD) та навчальні плани (НП)


Силабуси (робочі програми) дисциплін

Нормативні дисципліни:

📌 Філософські засади наукової діяльності [очна] [заочна]
📌 Іноземна мова для наукової діяльності [очна] [заочна]
📌 Методологія наукових досліджень у галузі [очна] [заочна]
📌 Спеціальні розділи теорії автоматичного керування [очна] [заочна]
📌 Програмно-технічні засоби систем керування [очна] [заочна]
📌 Моделювання та оптимізація об’єктів та систем керування [очна] [заочна]
📌 Організація науково-інноваційної діяльності [очна] [заочна]
📌 Педагогічна практика [очна заочна]

Вибіркові дисципліни:

📌 Каталог вибіркових дисциплін
📌 Силабуси вибіркових дисциплін очної форми навчання
📌 Силабуси вибіркових дисциплін заочної форми навчання

Розклад занять

І рік навчання:

📌 ПГ-11ф
📌 ПГ-11фв

ІІ рік навчання:

📌 ПГ-01ф


Аспіранти кафедри КІОНС

Паздрій Ольга Ярославівна Авдійонок І І Мішура К А пг11 Гуриненко С О пг01

Аспірант кафедри з 2017 року.

Науковий керівник - Бурау Н.І.

Напрям наукової роботи: Комп‘ютерно-інтегрована система обробки інформації для багатокласової діагностики складних просторових об‘єктів.

 Pazdriy

Клішта Алла Валеріївна

Аспірант кафедри з 2012 року.

Науковий керівник - Степанковський Ю.В.

Напрям наукової роботи: Системи орієнтації штучних супутників Землі.