Силабуси навчальних дисциплін


Бакалаврат

Магістратура

ДИСЦИПЛІНИ,
що викладаються кафедрою КІОНС

Найменування дисципліни

Викладачі

  Програмування доц. Павловський О.М.
  Додаткові розділи фізики доц. Аврутов В.В.
  Конструювання елементів приладів автоматизованих систем доц. Мироненко П.С.
  Технології розроблення програмного забезпечення доц. Цибульник С.О.
  Комп'ютерене моделювання процесів і систем доц. Півторак Д.О.
  Електроніка доц. Павловський О.М.
  Основи цифрової схемотехніки доц. Павловський О.М.
  Теорія автоматичного керування проф. Бурау Н.І.
  Системи автоматизованного проєктування доц. Цибульник С.О.
  Мікроконтролери та мікропроцесорна техніка доц. Павловський О.М.
  Технічні засоби автоматизації доц. Заморський О.В.
  Проектування систем автоматизації доц. Мироненко П.С.
  Математичні моделі фізичних процесів проф. Бурау Н.І.
  Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації доц. Аврутов В.В.
  Оптимальні та цифрові системи керування ст.в. Мураховський С.А.
  Основи теорії вимірювальних приладів доц. Лакоза С.Л.
  Гіроскопічні і навігаційні прилади доц. Нестеренко О.І.
  Методи обробки інформації доц. Цибульник С.О.
  Засоби та технології сучасної електроніки доц. Павловський О.М.
  Системи орієнтації та стабілізації доц. Лакоза С.Л.
  Динаміка та керування рухомими об'єктами ст. вик. Мураховський С.А.
  Випробування та контроль приладів і систем доц. Аврутов В.В.
  Навігаційні системи доц. Лакоза С.Л.
  Новітні прилади і системи доц. Нестеренко О.І.
  Проектування приладів і систем доц. Лакоза С.Л.
  Діагностика і надійність приладів і систем доц. Аврутов В.В.
  Основи наукових досліджень проф. Бурау Н.І.
  Чинники успішного працевлаштування за фахом доц. Півторак Д.О.