Увага! Важлива інформація для вступників!

На V курс (І курс магістратури)

Магістр за освітньою програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні"


Програми вступних іспитів

Увага !!!


       Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЗНО з 11 травня до 03 червня (до 18.00) та 30 червня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Цього року можна зарахувати результати ЄВі 2020 та 2021 років.

       Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за коши фізичних та/або юридичних осіб – максимум 30. Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 15 липня до 23 липня включно . Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 24 по 30 липня включно відповідно до розкладу роботи атестаційних комісій. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань буде розміщено на нашому сайті пізніше!

      Із освітньою програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" можна ознайомитись у розділі "Методична робота", або за посиланням

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ:

      
     • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
     •диплом бакалавра (оригінал та копії);
     •додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії);
     •творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
     •військовий документ (для хлопців; оригінал та копії);
     •ідентифікаційний код (оригінал та копії);
     •чотири фотографії.
Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

КОНКУРСНИЙ БАЛ

       Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:
      КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 + RA,
     •де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,
     •П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
     •RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника. Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку до відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:
     RA = 2RA + 2RT,
     де: RA – академічна складова,
     RT – складова творчих досягнень.

Ключові дати вступу до магістратури


     •11 травня – 03 червня (до 18:00) - Реєстрація для складання ЄВІ/ЄФВВ
     •30 червня - Іноземна мова у форматі ЗНО (ЄВІ)
     •01 липня - Початок реєстрації електронних кабінетів
     •15–23 липня -Прийом заяв та документів від вступників
     •24–30 липня - Фахові вступні випробування
     •не пізніше 02 серпня - Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням
     •07 серпня 18:00 - Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
     •12 серпня - Терміни зарахування вступників за державним замовленням
     •14 серпня 13:00 - Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
     •не пізніше 19 серпня - Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Вартість навчання на денній формі за контрактом становить 28000 грн., на заочній – 15000 грн. (станом на 2021/2022 р.)