Кафедра

« Комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем»

Запрошує на навчання молодших спеціалістів на навчання за скороченою програмою підготовки бакалавра (2 роки 10 місяців) за спеціальністю

151 - АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

              Якщо у вас є диплом молодшого спеціаліста, то для вступу на ДЕННУ форму здобуття освіти необхідно мати сертифікати ЗНО:
     • з української мови 2021 року або української мови та літератури (2018, 2019 або 2020 рр.),
     • математики (2018, 2019, 2020 або 2021 рр.).
      Для вступу на ЗАОЧНУ форму здобуття освіти необхідно мати сертифікати ЗНО:
     • з української мови 2021 року або української мови та літератури (2018, 2019 або 2020 рр.),
     • математики або історії України, або іноземної мови, або фізики, або хімії, або біології, або географії (2018, 2019, 2020 або 2021 рр.).
 
       Також потрібно буде скласти вступне фахове випробування в університеті.
     

       Документи до Національного технічного університета України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» потрібно подати з 14 липня до 23 липня включно! 📌 Документи у 2021 році подаються виключно електронно! Комплексне фахове випробування відбудеться у період з 24 до 26 липня. Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням — 27 липня.      

     Конкурсний відбір для вступників на основі диплому молодшого спеціаліста здійснюється на основі конкурсного бала, який розраховується за такою формулою:
     КБ = 0,25×П1 + 0,5×П2 + 0,25×П3,
     де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (української мови і літератури) (за шкалою від 100 до 200 балів),
     П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з математики (за шкалою від 100 до 200 балів),
     П3 – оцінка фахового вступного випробування з фізики (за шкалою від 100 до 200 балів).
     Для складових П1 та П2 приймаються сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020, 2021 років.

Ключові дати для вступу на основі диплому молодшого спеціаліста

     •14 липня - Початок прийому заяв та документів
     •23 липня 18:00 - Закінчення прийому заяв та документів
     •24–26 липня - Строки проведення вступних випробувань
     •не пізніше 27 липня - Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
     •02 серпня 18:00 - Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
     •не пізніше 09 серпня - Зарахування вступників за державним замовленням
     •12 серпня 17:00 - Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
     •не пізніше 17 серпня -Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Детальніше про особливості подачі документів, терміни подання та дати вступних випробувань, можна дізнатися за посиланням

Вступне фахове випробування - фізика.

      Із освітньою програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" можна ознайомитись у розділі "Методична робота", або за посиланням

Молодші спеціалісти мають право навчатися за кошти державного бюджету. Вартість навчання на денній формі за контрактом становить 25000 грн., на заочній – 15000 грн. (станом на 2021/2022 р.)