Практика

Відповідно до «Державного стандарту освіти» обов’язковим елементом освітньо-професійної підготовки студентів є практична підготовка, найважливішою складовою якої є виробнича практика. Зміст практики визначається освітньо-професійною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів, магістрів.

Навчальним планом підготовки бакалаврів та магістрів передбачено переддипломну практику .

Переддипломна практика бакалаврів

Пeреддипломна практика проходить на 4-му курсі (8-й семестр) протягом 5-ти тижнів і передбачає "включення" майбутніх спеціалістів у виробничий або науково-дослідний процес на базі піприємств. Місце проходження переддипломної практики визначається у відповідності із темою дипломного проекту. За час практики студенти мають змогу одержати досвід роботи за фахом та зібрати матеріал за темою дипломного проекту. Підриємствами може бути промислове підприємство галузі приладобудівних, електроніки, радіоелектроніки, медицини, безпеки, зв'язку або кафедри НТУУ "КПІ ім.Ігоря Сікорського".
Відповідно до зазначеного, кафедра заключає двосторонні договори з підприємствами, які і є базами виробничої практики.

Переддипломна практика магістрів

Пeреддипломна практика магістрів проходить на заключному курсі і передбачає "повне включення" майбутніх спеціалістів у виробничий або науково-дослідний процес на базі підриємств майбутніх місць роботи. Практика проводиться на підприємствах галузі приладобудівних, електроніки, радіоелектроніки, комерційних технічних фірмах, що здійснюють монтаж та наладку мереж та устаткування. Місце проходження переддипломної практики визначається у відповідності із темою магістерської роботи. В залежності від освітньої програми: "професійна", "наукова", цими підриємствами може бути виробнице підприємство лідери галузі або науково-дослідні установи. В останньому випадку як правило відбувається підготовка студентів до вступу в аспірантуру.
Навчальний план освітньої "професійної" програми включає переддипломну практику, яка є безпосередньою підготовкою до самостійної роботи в якості інженера, що спеціалізується в області проектування, монтажу та експлуатації оптичного та оптико-електронного обладнання, наукових досліджень, програмування. Переддипломна практика передбачена на 5-му курсі (9-й семестр) протягом 8 тижнів і проводиться відповідно до теми магістерської роботи.
"Наукова" освітня програма передбачає обов’язкову науково-дослідницьку практику на 6-му курсі (12 семестр) протягом 5-ти тижнів і проводиться відповідно до теми дипломного дослідження.
Практика проходить на підприємствах галузі приладобудівних, електроніки, радіоелектроніки, в науково-дослідних інститутах чи наукових відділах підприємств, на кафедрах НТУУ «КПІ».

Поточна практика

Передипломна практика бакалаврів

Студент Група Місце практики Тема практики Керівник
Білик Микола Сергійович ПО-71 ПО- Оптична система керування орієнтацією лазерного променя Кучеренко О.К.
Васильчук Єлизавета Олексіївна ПО-71 ПО- Дистанційний багатоканальний поляриметр Микитенко В.І.
Галелюка Ігор Степанович ПО-71 ПО- Богатирьова Г.В.
Ізатов Рустам Абдуллович ПО-71 Сокуренко В.М.
Ісаєв Вадим Вікторович ПО-71 Телевізійна система керування орієнтацією лазерного променя Кучеренко О.К.
Корнєв Дмитро Владиславович ПО-71 Інфрачервоний відеополяриметричний канал оглядової ОЕС Микитенко В.І.
Крижній Андрій Ігорович ПО-71 НТУУ "КПІ" Оптико-електронний сповіщувач Кравченко І.В.
Ларін Олександр Євгенійович ПО-71 Сокуренко В.М.
Линник Катерина Володимирівна ПО-71 Оптичний далекомір нитяного типу з об'єктивом-трансфокатором Чиж І.Г.
Полякова Юлія Олександрівна ПО-71 Оптико-електронна система телевізійного каналу виявлення об’єкта Колобродов В.Г.
Білик Микола Сергійович ПО-71 Оптична система керування орієнтацією лазерного променя Кучеренко О.К.
Проскурін Вадим Сергійович ПО-71 Сокуренко В.М.
Савченко Сергій Дмитрович ПО-71 Богатирьова Г.В.
Скоробагатько Михайло Віталійович ПО-71 Богатирьова Г.В.
Танчук Владислав Сергійович ПО-71 Оптико-електронна система поляризаційного тепловізора Колобродов В.Г.
Тесленко Володимир Андрійович ПО-71 Цифрова камера для дрона Боровицький В.М.
Храбан Андрій Андрійович ПО-71 Оптичний координатор самонаведення для лазерного цілєвказівника Чиж І.Г.
Хуторовий Іван Тарасович ПО-71 НТУУ "КПІ" Оптико-електронна система контролю сонячних батарей Кравченко І.В.

Передипломна практика магістрів

Студент Група Місце практики Тема практики Керівник
Доцик Андрій ПО-11мп Колобродов В.Г.