Правила вступу на I курс

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем готує бакалаврів за спеціальністю 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Для того щоб стати студентом нашої кафедри Вам днеобхідно подати 3 сертификати ЗНО: з Математики, Фізики (або іноземної мови, або історії України, або географії, або хімії, або біології) та Української мови

КПІ лого

Заявки приймаються в електронній формі і вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. При заповненні електронної форми, крім інформації про абітурієнта, необхідно вказати спеціальність 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" КПІ ім. Ігоря Сікорського, Освітня програма "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні", Приладобудівний факультет, кафедра Комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем. Для підвищення шансу вступу на дану спеціальність рекомендуємо вибирати 1-й або 2-й пріоритет при подачі заяви.

Vstup v KPI
Якщо у вас є диплом молодшого спеціаліста, то для вступу на ДЕННУ форму здобуття освіти необхідно мати сертифікати ЗНО:
• з української мови 2021, 2022 року або української мови та літератури (2019, 2020 рр.),
• математики (2019, 2020, 2021 або 2022 рр.).
Для вступу на ЗАОЧНУ форму здобуття освіти необхідно мати сертифікати ЗНО:
• з української мови 2021, 2022 року або української мови та літератури (2019 або 2020 рр.),
• математики або історії України, або іноземної мови або фізики, або хімії, або біології, або географії (2019, 2020, 2021 або 2022 рр.).
Зарахування відбувається за результатами вступних іспитів.

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2022 році доступні на офіційному сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2022 році доступні на офіційному сайті Міністерства освіти та науки України.