Патенти кафедри

Сокуренко В.М., Фролова Т.С. Рефрактометр ока. Патент України № 43980 2010р. Заявник НТУУ «КПІ»

FULL TEXT

Molebny V., Pallikaris I., Chyzh I., Sokurenko V., Naoumidis L., Wakil Y. US Patent 6,932,475. - Device for measuring aberration refraction of the eye. - 2002.

Молебний В. В., Чиж І. Г., Сокуренко В. М., Наумідіс Л., Палікаріс І. Патент № 46833 України.- Вимірювач абераційної рефракції ока. - 1998.

Чиж І. Г., Сокуренко В. М. Патент № 47531 України. - Вимірювач рефракції ока з просторовим розрізненням. - 2000.

Чиж І. Г., Сокуренко В. М. Патент № 54570 України. -Вимірювач рефракції ока з просторовим розділенням. -2000.

Кучеренко О.К, Муравйов О В. Атермалізований чотирикомпонентний об’єктив для інфрачервоної області спектра Патент України №81919, 2013

Кучеренко О.К. Ермоленко М.О. Інфрачервоний коліматорний комплекс Патент України №85549,2013.

Кучеренко О.К, Муравйов О В. Атермалізований трикомпонентний об’єктив для інфрачервоної області спектра Патент України№75149, 2012. .

Кучеренко О.К. КуцурукВ.М. Пристрій для контроля терморозфокусування об’єктива. Патент України№59753, 2011

Молодык А.В., Кучеренко О.К. Пристрій для слідкування за тепло випромінюючою ціллю. Патент України №54056, 2010.