Інформація для АБІТУРІЄНТІВ

       У відповідності до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022 році для вступу на освітній рівень "Бакалавр" за спеціальністю 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" абітурієнту необхідно подати 3 сертификати ЗНО: з Математики, Фізики (або іноземної мови, або історії України, або географії, або хімії, або біології) та Української мови

Вступ на освітній рівень "бакалавр" конкурсні предмети Ваговий коефіцієнт Мінімальний конкурсний бал

Спеціальність 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Освітня програма - Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні

Українська мова 0,28 125
Математика 0,5
Фізика або іноземна мова, або історія України, або географія, або хімія, або біологія 0,2

Ваговий коефіцієнт середнього бала атестата - 0,00;

Ваговий коефіцієнт додаткових балів ФДП- 0,02;

Додатковий бал Призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад - 10;

Максимальний конкурсний бал - 200.

       У відповідності до Правил прийому (Додаток 2) для спеціальності 151 діють галузевий коефіцієнт 1,02 за умови виставлення при поданні заяви пріорітету 1 або 2, а також сільський коефіцієнт 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу. Більш детальну інформацію можна отримати у розділі офіційні документи для вступників .

      Із освітньою програмою "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" можна ознайомитись у розділі "Методична робота", або за посиланням

      📌Кафедра Комп'ютерно-інтегрованих опичних та навігаційних систем на численні прохання, в рамках гуртка з фізики, проводить безкоштовні курси для підготовки до ЗНО з фізики, докладніше тут Кружок по физике

       Увага! У 2022 році для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років.

Ключові дати для вступу на основі ЗНО

      01 липня - Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
     •14 липня - Початок прийому заяв та документів
     •23 липня 18:00 - Закінчення прийому заяв та документів
     •не пізніше 28 липня 12:00 - Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
     •02 серпня 18:00 - Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
     •не пізніше 09 серпня- Зарахування вступників за державним замовленням
     •не пізніше 11 серпня - Закінчення прийому копій документів для отримання спеціальних умов участі у конкурсі (для вступників, які беруть участь у конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб та претендують на переведення)
     •12 серпня 17:00 - Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб
     •не пізніше 17 серпня - Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

       Якщо у вас є диплом молодшого спеціаліста, то для вступу на ДЕННУ форму здобуття освіти необхідно мати сертифікати ЗНО:
     • з української мови 2021,2022 року або української мови та літератури (2019 або 2020 рр.),
     • математики (2019, 2020, 2021 або 2022 рр.).
      Для вступу на ЗАОЧНУ форму здобуття освіти необхідно мати сертифікати ЗНО:
     • з української мови 2021, 2022 року або української мови та літератури (2019 або 2020 рр.),
     • математики або історії України, або іноземної мови, або фізики, або хімії, або біології, або географії (2019, 2020 2021 або 2022 рр.).
       Також потрібно буде скласти вступне фахове випробування в університеті.
     

      У зв'язку з можливими змінами у Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського, слідкуйте за актуальною інформацією на сайті приймальної комісії Приймальна комісіяВартість навчання на денній формі за контрактом становить 25000 грн., на заочній – 15000 грн. (станом на 2021/2022 р.)